Siirry suoraan sisältöön

Asiakastiedote

Tiedote Omnian maahanmuuttajien osaamiskeskuksen asiakkaille ja muille espoolaisille maahanmuuttajataustaisille asukkaille

Tutkimus yhdistää tietoja maahanmuuttajien palvelujen käytöstä

Teknologian tutkimuskeskus VTT tutkii vuosina 2021−2024, kuinka espoolaiset maahanmuuttajat ovat käyttäneet erilaisia julkisia palveluja.

Tutkimuksessa tutkitaan kahta ryhmää:

  • Omnian osaamiskeskuksen asiakkaat
  • Espoossa asuvat maahanmuuttajat, jotka eivät ole olleet osaamiskeskuksen asiakkaita.

.
Tutkimuksessa yhdistetään arviolta 6 000 henkilön tietoja palvelujen käytöstä vuosina 2009–2024.

Sinua ei voida tunnistaa tutkimuksen tiedoista

Sinua ei voida tunnistaa analysoitavasta tiedosta missään vaiheessa. Kaikki henkilötietosi, kuten nimesi, henkilötunnuksesi ja osoitteesi, salataan jo siinä vaiheessa, kun tietoja haetaan viranomaisten rekistereistä. Nämä salatut tiedot siirretään tutkimusympäristöön ja yhdistetään isoon tietomassaan. Tutkijat analysoivat vain tuota isoa tietomassaa.

Viranomaisilla, kuten Espoon kaupungilla, Omnian osaamiskeskuksella tai Kelalla, ei ole pääsyä tutkimustietoon. VTT huolehtii tietoturvasta ja yksityisyydensuojasta äärimmäisen tarkasti.

Saat palvelut ja etuudet entiseen tapaan

Tutkimus ei vaikuta siihen, miten saat palveluja tai etuuksia. Et voi kieltää tietojesi käyttämistä tutkimukseen, koska tutkimuksen kohteena ovat isot tietomassat, eivät juuri sinun henkilökohtaiset tietosi. Suomen laki mahdollistaa tällaisen tutkimuksen.

Mitään tietoja ei kerätä pelkästään tutkimusta varten, vaan tutkimus tehdään sellaisten tietojen perusteella, jotka sinusta on tallennettu asioinnin yhteydessä. VTT yhdistää tietoja esimerkiksi koulutuksesta, työllistymistä tukevien palvelujen käytöstä, tuloista ja veroista, erilaisten etuuksien kuten toimeentulotuen saamisesta ja oleskeluoikeuden perusteesta eli oletko muuttanut Suomeen esimerkiksi työn, perheen tai kansainvälisen suojelun perusteella.

Vaikka tutkimus ei vaikuta siihen, kuinka saat palveluja, eikä vaaranna yksityisyyttäsi, kerromme tästä sinulle, koska Suomessa viranomaisten toiminta perustuu avoimuuteen.

Tutkimuksen tavoitteena on auttaa viranomaisia tunnistamaan paremmin, millaisia tukipalveluja maahanmuuttajat tarvitsevat eri elämänvaiheissa siihen, että he työllistyisivät ja kotoutuisivat nykyistä paremmin.

 

Vastaamme ohessa kysymyksiin, joiden uskomme askarruttavan erityisesti tutkimuksen kohderyhmää eli maahanmuuttajataustaisia espoolaisia.